Privacyverklaring

Het moge duidelijk zijn dat het voor ons absoluut geen geheim is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor duidelijke informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de meest recente versie van de Algemene Verordening Gegevensbeschreming (AVG) Verwerkingsregister. Hierin is opgenomen welke persoonsgegevens door Verschoor Reizen worden verwerkt.

Deze privacy statement is eveneens van toepassing voor de andere websites, die onder het beheer van Verschoor Reizen zijn. Deze websites zijn: www.verschoor-reizen.nl; www.verschoor-reizen.com; www.verschoorevents.nl; www.verschoorevents.com; www.bedrijfuit.nl; www.groepstrip.nl; www.schooltours.nl; www.eenbus.nl.

Privacy Statement:

Welke persoonsgegevens verwerkt Verschoor Reizen? 

Verschoor Reizen verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt middels de diverse contactformulieren die verbonden zijn aan de verschillende websites. Het kan daarbij onder andere gaan om uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Verplichte velden in de verschillende formulieren worden aangegeven met een (*).

 Voor welke doeleinde zijn uw persoonsgegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de gevraagde diensten aan u te kunnen leveren. Dit is nodig voor het correct opstellen van de juiste documentatie, als ook het correct uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van marketing doeleinden of interne trainingsdoeleinden.

Contact

  Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden. Lees hier onze privacy voorwaarden (*)

  Beveiliging van uw persoonsgegevens.
  Verschoor Reizen heeft zowel organisatorische als technische beveiligingsmaatregelen toegepast. Meer informatie hierover vindt u onder artikel: 6 en 7 van het AVG verwerkingsregister.

  Welke rechten heeft u?
  Uiteraard behoudt u altijd het recht over uw eigen persoonsgegevens. Door een e-mail te richten aan Verschoor Reizen met hierin het verzoek tot wijzigen, verwijderen of het opvragen van uw persoonsgegevens. Wenst u geen verdere informatie van onze organisatie te ontvangen? Laat ons dit weten en wij zorgen dat uw gegevens verwijderd worden uit onze systemen.

  Heeft u zich ooit aangemeld voor de nieuwsbrief en wilt u zich hiervoor afmelden? Doe dit dan direct via de link afmelden van de nieuwsbrief.